Spirulina vetikapasta tootmiseks ostetakse sisse Spirulina vetikaalge spetsiaalsest vetikalaborist Saksamaalt MBM ScienceBridge GmbH-st, toodetakse oma tootmisettevõttes  ja seejärel müüakse see.

Tootmine on ökoloogiliselt puhas protsess, millel ei ole kahjulikke mõjusid töötajate tervisele ega ümbritsevale keskkonnale (puuduvad ebameeldiv lõhn, kiirgus, müra jmt). Vetikapasta tarnitakse kas värskelt või külmutatuna. Kui bioreaktorid on kvaliteetselt ehitatud ning vastav tehnika ja tehnoloogia korrektne ning tootmistingimused tagatud, siis vetika kasv on väga produktiivne.  Kahe-kolme päevaga Spirulina mass kahekordistub.

Vetikatootmise käivitamine eeldab vajalikke teadmisi Spirulina vetika bioloogiast, selle liigi ökoloogilistest nõuetest elukeskkonna suhtes, aga ka Spirulina vetikapasta tootmist ohustavatest teguritest, eelkõige elukeskkonna – ja arenemistingimuste tagamise ja nende kõrvalekallete ärahoidmise võimalustest.

Samuti eeldab Spirulina vetikapasta tootmine vajalikke eelteadmisi nii vetika ajaloost, eripäradest, kasumlikkusest inimorganismile jpm. Spirulina on mikroskoopiline üherakne rohe-sinivetikas, mida on läbi aegade kasutatud kui tervistavat ökoloogilist toitu.

Vetikatootmisel arvestatakse sellega, et väga oluline on toitelahus, kus vetikas toodetakse. Vetikatootmise eduks on tähtis, et vetika toit ehk toidu “allikas” oleks tootja kontrolli all. Vetika tootmiseks kasutatakse Zarrouki toitelahust.

OÜ Spirulina vetikapasta tootmine toimub sisetingimustes, spetsiaalsetes fotosünteesi plokkides ehk bioreaktorites, mis täidetakse rangelt kontrollitud koostisega toitekeskkonnaga, kasutades kaevuvett, turustatakse pärast kurnamist, so 3 tunni jooksul või külmutatakse koheselt ning turustatakse hiljem, tänu millele säilivad kõik toiteomadused.

Kuna Spirulina vetika väga oluliseks toiteallikaks on valgus ja soojus, siis valguse ja küttesüsteemid paigaldatakse bioreaktorite sisse. Reaktorid soojustatakse väljast ning ruumis hoitakse sisetemperatuuri. Spirulina vetika efektiivne tootlikkus tagatakse vajaliku valguse, soojuse ja toiduga.

Spirulina OÜ pakutava toote kvaliteet tagatakse järgides kõiki tootmise põhitingimusi (vastav toitelahus, õige pH tase selles, õige temperatuur ja valgus).